Munkaidő

  • A munkaidő szabályozásával kapcsolatos néhány gyakorlati kérdés. (In.: Liber Amicorum. Studia Stephano Kertész dedicata. ELTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, Budapest, 2004. 248-259. p.)
  • A szabadság elszámolásának egyes kérdései (In: Munkajog, 2018. 3. sz. 28-32. o.)
  • A teljesített munkaidő PMJK (In: Pécsi Munkajogi Közlemények, 2018. I-II. sz. 136-144. o.)
  • Munkaidő, pihenőidő (ÁFEOSZ, Budapest, 2018.)
  • A munkaidő és az utazással töltött idő  (In: Ünnepi Kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére, Liber amicorum in honprem Georgii Kiss aetatis suae LXV. szerk.: Auer Ádám, Berke Gyula, György István, Hazafi Zoltán, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018. 713-721. o.)
  • A munkaidővel kapcsolatos fogalmak (dogmatikai adalékok) (In: Visegrád 15.0 szerk.: Pál Lajos-Petrovics Zoltán, Wolters Kluwer, Budapest, 2018. 104-129. o.)
  • A kötetlen munkarendről (In: Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70. születésnapja tiszteletére, HVG-Orac, Budapest, 2019.)
%d blogger ezt szereti: