A munkajogról, Munka törvénykönyvéről

 • A Munka Törvénykönyve módosításáról. (Jogpolitika, 1988. 5. sz. 8. p.)
 • Vita a Munka Törvénykönyvének tervezetéről. (Magyar Jog, 1989. 1. sz. 89-91. p.)
 • Egy új munkajogi szabályozás körvonalai. (Rábaközi András szerzőtárs) (Munkaügyi Szemle, 1991. 2. sz. 2-4. p.)
 • Az új munkatörvénykönyv – a jog és szabályozásváltozás iránya egy új nemzetközi környezetben. (Munkaügy – érdekegyeztetés ’91. Pécs, 1991. március 21-22. A pécsi konferencia tanulmánykötete 1991. 64-92.)
 • Az új munka törvénykönyvéről. (Munkaügyi Szemle 1992. 5. sz. 1-2. p.)
 • Munkajogunk és a szociális piacgazdaság. (Magyar Jogászegylet, Budapest, 1998. 198-202. p.)
 • A Munka Törvénykönyve a jogalkotó szemszögéből (In.: Liber Amicorum. Studia Ida Hágelmayer dedicata II. ELTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, Bp. 2005. 119-124. p.)
 • Gondolatok a munkajogi szabályozás jövőjéről (Munkaügyi Szemle, 2007. 9. sz. 9-12. p.)
 • A Munka Törvénykönyvének várható változásai, Jogi tájékoztató füzetek , Magyar Gazdasági Kamara 153-310. Budapest(2008),
 • Tézisek az új Munka Törvénykönyve szabályozási koncepciójához – Összefoglalás, Berke Gyula – Kiss György – Lőrincz György – Pál Lajos – Pethő Róbert – Horváth István (Pécsi munkajogi közlemények 2009. 3. sz. 147-160.)
 • A technikai fejlődés szakmai kihívásai a jogászok számára (Törő András, Komáromi Gábor, Szabó Imre, Boóc Ádám) (Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara Jogi Szekció, Budapest, 2011. 228-232.)
%d blogger ezt szereti: