Vezetők jogállása

  • A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok. (HVG-Orac Lap- és könyvkiadó, Budapest, 1999.)
  • A vezetők jogviszonyának megszüntetése. (In.: Munkajog, munkaügyi kapcsolatok a harmadik évezred kezdetén. Tanulmányok dr. Nagy László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos bizottsága, Szeged, 2004. 341-349. p.)
  • Összeférhetetlenség és felelősség (In.: Gazdaság és Jog 2005. 11. 17-22. p., In.: Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás. Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapjára. Szent István Társulat, Budapest, 2006. 45-62. p.)
  • A vezetők foglalkoztatásának szabályai (HVG-Orac Lap- és könyvkiadó, Budapest, 2007.)
  • A vezető tisztségviselők jogviszonya, foglalkoztatása (In.: Vezetők kézikönyve, HVG-Orac Lap- és könyvkiadó, Budapest, 2009. 207-277. p)
  • A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő jogállása az új munka- és polgári jogi szabályozásban (In.: Tisztelgés Ünnepi tanulmányok dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015.)
%d blogger ezt szereti: