SZERKESZTŐKÉNT

 • Horváth István – Kiss Ferenc – Szüdi János: A közalkalmazotti jogviszony kézikönyve (Verzál, Budapest, 1993.)
 • Ádám Lóránt-Breznay Tibor: Munkaügyi kézikönyv. (Verzál Kft., Budapest, 1992.)
 • Gódor Sándorné: A munkáltatók adóügyi kötelezettségei (Duna-S-Print, Budapest, 1994.)
 • Talián Blanka-dr. Futó Gábor: A jogutódlás munkajogi és társadalombiztosítási problémái a gyakorlatban (Duna-S-Print, Budapest, 1994.)
 • Munkaerő-piaci kézikönyv (Pál Lajos Szücs Pál, Rolek Ferenc, Struktura DC, Budapest, 1992)
 • Munkaerő-piaci kézikönyv. (Szűcs Pállal közösen, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995.)
 • Munkaügyi értesítő Kézikönyv. Magyarázatok és jogszabálygyűjtemény. (Gallicus Kft., Budapest 2000.)
 • Vezetők kézikönyve (HVG-Orac Lap- és könyvkiadó, Budapest. 2009.)
 • Lőrincz György: Az új Mt. hatálybalépése, az átmeneti rendelkezések: az Mth. magyarázata, Budapest, HVG-ORAC, 2012
 • A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége, Tanulmánykötet (HVG-Orac, Budapest, 2017.)
 • Visegrád 15.0 (szerk.: Pál Lajos-Petrovics Zoltán, Wolters Kluwer, Budapest 2018.)
%d blogger ezt szereti: