Üdvözlöm honlapomon!

A HVG-Orac kiadásában megjelent

Az egyenlő bánásmód szabályozásáról

c. tanulmánykötet.

A kötetben a Magyar Munkajogi Társaság vitaülésén elhangzott előadások és hozzászólások szerkesztett változata olvasható. 

A Munkajog legújabb (2020/4.) száma!

Új munkajogi tankönyv

(szerkesztette: Kiss György)

Kiss György: A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA

Hangsúlyozottan új szakkönyvet vehet kézbe az olvasó, mivel a szerzők ezúttal azt az ambiciózus célt tűzték ki maguk elé, hogy a korábban megjelent magyarázatoknál gyakorlatorientáltabb kötetet készítsenek, annak érdekében pedig, hogy a szabályozás összefüggései világosan szemléltethetőek legyenek, a szerzők a magyarázatokban nem paragrafusonként haladnak, hanem a jogintézményeket egy helyen, egy logikai egységben tárgyalják.A törvény hatálybalépése óta széles körű bírói gyakorlat alakult ki, elsősorban az újonnan bevezetett jogintézményeket érintően, amelyet a könyv nagy gondossággal ismertet. Az új törvény munkaidőre vonatkozó szabályainak eddigi legátfogóbb és legrészletesebb magyarázatát veheti kézbe az olvasó. E körben a kötet nem szorítkozik az Mt. rendelkezéseire, hanem minden releváns előírásra – például a munkavédelmi és az ágazati rendelkezésekre is – kitér. Fontos részek még a GDPR alkalmazását elősegítő NAIH-állásfoglalásokat bemutató, a munkaviszony megszűnésével és megszüntetésével, továbbá a munkáltató kártérítési felelősségével (kiváltképp az ellenőrzési kör fogalmával) kapcsolatban kialakult bírói gyakorlatot ismertető fejezetek. A munkaerő-kölcsönzés kapcsán a kézikönyv a munkajogi kereteket jóval meghaladva, a kölcsönbe adó és a kölcsönvevő között létrejövő polgári (szerződési) jogi kérdéseket is részletesen elemzi.

 

%d blogger ezt szereti: